phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  Biyoloji
 »  ACTH Salgılayan Pituiter Adenom Cushing Hastalığı

Yeni Başlık  Cevap Yaz
ACTH Salgılayan Pituiter Adenom Cushing Hastalığı           (gösterim sayısı: 2.663)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.589
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 23.09.2010- 22:43
Alıntı yaparak cevapla  


ACTH Salgılayan Pituiter Adenom Cushing Hastalığı
Cushing hastalığı spontan hiperkortizolizmin en sık sebebidir toplumda hiperkortizolizmin en sık sebebi dışarıdan steroid alımıdır. Bu aynı zamanda ACTH eksikliğinin de en sık sebebidir
Genellikle mikroadenomdur ve kadınlarda sıktır. Bazofilik yada kromofobdur.
ACTH nın fazlalığı bilateral adrenal hiperplazi zona fasikülata ve retikülariste hiperplazi var granülozada yoktur ve kortizol fazlalığına yol açar. Negatif feed back kalkmıştır. Stres durumlarında ACTH yanıtı kaybolmuştur.
Bulgular: Santral obezite en sık, HT, amenore, impotans, aydede yüz, fasiyal pletore, epidermis atrofisi, kolay morarma, osteopeni, proksimal kas güçsüzlüğü, mor stria, hirsutizm, akne, yara iyileşmesinde gecikme,   yüzeyel fungal enfeksiyonlarda artış, hiperpigmentasyon ve emosyonel labilite.

Labaratuvar: Hipokalemi, alkaloz, hiperkalsiüri ve taş, glukoz intoleransı, granülositoz, lenfopeni, polisistemi.
Tanı: Deksametazon supresyon testi DST ve ACTH ölçümü ile konur.
Kortizol düşük doz 2mg DST ile süprese olmuyorsa Cushing sendromu vardır.
Kortizol yüksek doz 8mg DST ile süprese oluyorsa Cushing sendromunun sebebi Cushing hastalığıdır yani hipofizer ACTH salınımı.
Yüksek dozda da süpresyon olmuyorsa ya ektopik ACTH yada adrenal tümör söz konusudur.
Adernal hiperkortizolemi ile diğerlerini ayırdetmek için ACTH düzeyine bakılır. Adrenalde düşüktür.
ACTH rezervi metapyron testi ile de kontrol edilebilir.
Tedavi: Tercih cerrahidir öncelikle hipofiz cerrahisi, bu başarısız ise mecburi durumlarda bilateral sürrenalektomi yada RT. İlaçlar genellikle hastayı operasyona hazırlamak için yada ratyoterapi etkisinin çıkmasını beklerken kullanılır. Bu amaçla;
Ketakonazol cyt- p450 inh. ile steroid sentezini azaltır
Metapirone 11-B hidroksilaz inh
Aminoglutethimide kolesterol-pregnolone dönüşümünü inhibe eder
Mitotane adrenal atrofi yapar.
Siproheptadin ACTH salınımını inhibe eder kullanılabilir.
Bromokriptin nadiren etkilidir
Nelson sendromu: Bilateral sürranelektomi sonrası hızlı büyüyen pituiter adenom. Çok yüksek ACTH seviyeleri tipiktir. Bu sendrom Cushing sendromu için sürrenalektomi yapılan hastalarda görülür Aslında önceden bir mikroadenom var ama saptanamamış, sürrenalektomi sonrası steroid feed-back inhibisyonu ortadan kalktığı için hızla büyüyor. Tedavisi genellikle cerrahidir.
Non-fonksiyonel adenomlar:
Tüm adenomların 10unu oluştururlar. Tanı konulduğunda genellikle büyük ve bası semptomlarına yol açmaktadırlar. En sık birlikte görülen hormonal bozukluk gonadotropin eksikliğidir. Tedavi cerrahiradyoterapidir.
Diabetes İnsiputus Dİ, ADH yetmezliği
Poliüri, polidipsi, hipotonik idrar tatsız, tuzsuz ve normal serum Na ile karekterize bir hastalıktır. Etyolojisi;
Santral hipotalamik: Cerrahi, idiopatik, ailevi, tümör, histiositoz, infeksiyon, immun.
Nefrojenik: Kr pyelonefrit, hipokalemi, hiperkalsemi, orak hüc.anemi, Sjögren hast. lityum, demeklosiklin, konjenital, ailevi erkekte sıktır.
Klinik: Hasta yeterince su içerse bir problem yaratmadan seyreder. Sadece polidipsi ve poliüri vardır. Ancak bilinç kaybı yada yaşlılarda susama hissi bozukluğu ile agreve olur ve hipernatremi ve buna bağlı konfüzyon ve koma gelişebilir.
Tanı: Su kısıtlama testi. Santral ve nefrojen Dİda serum ozmolaritesi yüksek, idrar ozmolaritesi düşüktür. Oysa primer polidipside istemli su içme, potomani serum ozmolalitesi hafif düşüktür. Santral Dİ da ve primer polidipside serum vazopressin düzeyleri düşük, nefrojenikde yüksektir. Primer polidipside nokturnal diürez gözlenmez.
Tedavi: Santral olanda en iyi tedavi DDAVP-dezmopressin vasopressin oğu ile yerine koymadır. Nefrojen olanda klorpropramid, klofibrat, karbamazepin, tiazidler, ibuprofen, tuz kısıtlaması kullanılabilir. Bazen yüksek doz DDAVPye cevap verir.
Uygunsuz ADH Sendromu
Etyoloji:
Malign hastalıklar; Pulmoner, duodenum, pankreas, lenfoma, beyin
Pulmoner hastalıklar; Pnomoni, akciğr apsesi, TBC, aspergilloz,
SSS hastalıkları; Ensefalit, menenjit, beyin apsesi, Guillan-Barre sendromu, intraserebral kanama, inme
İlaçlar; Klorpropamid, vinkristin, vinblastin, siklofosfamid, karbamezapin, narkotikler
Patogenez: ADHnın uygunsuz bir şekilde aşırı salınması plazma ozmolite ve sodyum miktarlarında düşme ile beraber, konsantre idrar İdrar osm>300mosm/L oluşumuna yol açar. Hipervolemi RAA sistemini süprese eder ve idrar sodyum miktarı genellikle 20mmol/Lnin üzerindedir. Hipervolemiye rağmen ödem ve hipertansiyon beklenmez.
Klinik: Hiponatremiye bağlı klinik bulgular vardır iştahsızlık, bulantı, kusma, irritabilite konfuzyon, koma.
Tanı: Şüphelenilen vakalarda kesin tanı su yükleme testi ile konur. Plazma ve idrar ADH düzeyleride tanıda yardımcıdır.
Tedavi: İlk basamak su kısıtlanmasıdır. Demoklosiklin ADH etkisini engelleyen en önemli ilaçtır.
Boş sella sendromu:
Sella büyüklüğünün en sık sebebidir. Konjenital diaframa sella gevşekliği radyoterapi, cerrahi, pituiter infarkt sebebi ile sella BOSla dolar. Genellikle asemtomatiktir. Çok az bir kısmında hipopituitarizm veya hiperprolaktinemi gelişebilir.

http://www.lovepowerman.net/
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Biyoloji
 »  ACTH Salgılayan Pituiter Adenom Cushing Hastalığı

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle