phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  DUALAR
 »  GÜNLÜK ZİKİR VE DUALAR

Yeni Başlık  Cevap Yaz
GÜNLÜK ZİKİR VE DUALAR           (gösterim sayısı: 1.221)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.589
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 10.04.2016- 21:30
Alıntı yaparak cevapla  


GÜNLÜK ZİKİR VE DUALAR

Peygamber efendimizin sav tavsiye ettiği ve bir müslümanın her gün okuması tavsiye edilen dua ve sureleri aşağıya yazdım.İnşallah size yardımcı olur.

*Sabah uykusu rızka manidir. Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur,” Peyagmber efendimiz buyurmuşlardır.

* İhtiyacını halka açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allaha arz eden, ihtiyaçtan kurtulur.

* Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.

Duanin kabul sartlari
1-Evvelâ abdestli bulunmak,
2- Bir namazdan sonra yapılmak,
3- Tevbe ve istiğfârını ve kemâl-i ihlâsını arzeylemek,
4- Kıbleye yönelmek,
5- Duâdan evvel Allah’a çokça hamd ü senâ etmek,
6- Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri’ne çokça salât ve selâm eylemek,
7- Duânın nihâyetini âmin ile bitirmek,
8- Duâda yalnız kendisini düşünmeyip bütün sâlihleri ve bütün mü’minleri duâya müşterek kılmak,
9- Bir hâcetini isterken ellerini semâya kaldırıp avuçlarını açarak duâ etmek,
10- Kıtlık; umumî sıkıntı ve felâketlerin def’i için ise ellerinin dışını semâya çevirerek duâ etmek ve Allah’a sığınmak,
11- Celb-i menfaat için yapılan duâların nihâyetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mesh eylemek, def’-i mazarrat için yapılan duâlarda mesh edilmez.
12- Duânın asıl anahtarı ise helâl lokma yemektir.
13-Önce imanını düzeltmeli, günahlara tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, duânın kabul olacağına inanmalı, iki diz üzerine kıbleye karşı oturup, duâya başlarken, (Sübhane Rabbiyel aliyyil a’lel vehhab) demeli, e’uzü besmele çekip hamd ve salevat okumalı, duâyı üçten fazla söylemeli! Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir! Duâ eden kimse, duânın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimize salât ve selâmı tekrar etmeli. Hulûs-i kalb, nezâfet, tahâret, istikbâl-i kıble, izhâr-ı tezellül, tazarru, enbiyâ ve evliyâ ile tevessül, günahkâr ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan ictinâb etmelidir. Bu sûretle yapılacak hayır duâların kabûlü hakkında şübhe etmemelidir.

->Evden çıkarken (Bismillah, tevekkeltü alellah, la havle vela kuvvete illa billah) diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) sonra Âyet-el-kürsi okunur!

Evine girerken Âyet-el-kürsi ve İhlas suresi okunur ve evdekilere selam verilir! Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, melekler, evine gelinceye kadar dua eder

-> Her namazdan sonra 3 kez Seyyidul istigfar

->”İblis’in köpeğin hortumu gibi bir hortumu vardır. Onu Ademoğlunun kalbine sokar ve durmadan şehvetleri, lezzetleri hatırlatır ve rabbi hakkında şüpheye düşürmek gayretiyle vesvese verir. Kul asagidakini okuyunca şeytan kalbinden hortumunu çeker.”

-> Her gün sabah ve akşam namazını kılıp duadan sonra şunları oku!
1- Haşr suresinin son kısmıni okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. (Huvallahüllezi…ile başlayan kısım)

2- 7 defa (Allahümme ecirni minennar) Sabah-akşam 7 defa okuyan Cehennemden kurtulur.)

3- 7 defa (Hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim) okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.

4- 10 defa (La ilahe illallahü vahdehü la-şerike-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yühyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kâdir) Sabah namazından sonra on defa okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez Akşam namazından sonra okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir

5- 11 defa İhlas suresi. Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.

6- 1 defa Felak ve Nas sureleri.

7- 67 defa istiğfar [Üçünü namaz kılınca selamdan sonra okumuştun. Hepsi 70 eder.] En sonunda sübhane rabbike… âyetini oku! 5. 6. 7. maddeleri her namazdan sonra okumak çok faziletlidir.]

8- 100 defa (Sübhlah-il azim ve bi hamdihi) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz Sabah namazlarından sonra üç defa okuyan körlük, cüzzam ve felçten korunur

9- 25 defa (Estağfirullahellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbiğfir li)

10- 1 defa (Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür) [Akşam (esbaha) yerine (emsa) denir.]

Günün müsait bir vaktinde her gün aşağıdakileri oku!
11- 3 defa (Bismillahillezi, la-yedurru maasmihi şeyün fil ardı vela fissema ve hüvessemiulalim) Sabah-akşam, 3 defa, okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)

12- 3 defa (Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şeyen ve ene âlemü ve estağfirüke li-ma la âlemü inneke, ente allamülguyub)

13- 25 defa (Allahümme barik li fil-mevt ve fi ma badelmevt) okuyan veya her gün Kuşluk namazı kılan veya her gece Yasîn okuyan veya abdestli olarak yatan şehit olarak ölü

14- 25 defa (Allahümmağfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat bi-rahmetike ya erhamerrahimin) okuyan, abidlerden olur. Allahü teâlâ, bu kimsenin kalbinden kin ve hasedi çıkarır. Ona, bütün mü’minler adedince, sevap yazılır. Kıyamette, bütün mü’minler: Yâ Rabbî, bu kulun bizim için, istiğfâr okurdu. Sen de onu af eyle derle

15-. Dinimize, dünyamıza gelecek zararlarından kurtulmak için Önce 100 defa (Salevat-ı şerife) sonra 500 defa (La havle vela kuvvete illa billah) ve tekrar 100 defa (Salevat-ı şerife)
Her gün 100 salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehidlerle beraber olur Günde 100 defa salevat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) okuyan Cehennemden kurtulur ve şehidlerle beraber olur. Günde 100 defa (La ilahe illallah) diyenin, ahirette yüzü ayın dolunay gibi parlak olur.
16- En az 100 defa (La ilahe illallah) ve (Estağfirullah) okuyan kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar

17- 40 defa (La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin)

18- Her gece Amenerresulü, Yasin ve Tebareke sureleri. Amenerrasuluyu yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. Tebareke Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur

19- Yatağa abdestli gir, Euzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsi, üç ihlas, sonra Fatiha ve birer defa iki kul euzüyü oku. Sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illahü) okuyup, 3.süne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ilave et. (bunu okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.)Daha sonra da on defa (La havle vela kuvvete illa billah) oku, 10.suna (hil aliyyil azim ellezi la ilahe illahü) ilave et!
Uykudan uyanınca (Allahümmağfirli) demek çok sevaptır.

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala cemiil Enbiyai velmürselin” diyen bütün peygamberleri razı eder. “Allahümmağfirli velîl müminine vel müminat vel müslimine vel müslismat” diyen, bütün müminleri, “Sübhlahi vel hamdü lillahi ve lailahe illallahü vellahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” diyen de, Allahü teâlâyı razı eder.)

20-Şirkten korunmak için “Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub” okuyun!

21- Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez

22- Her gece yatarken 100defa, Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır. Bundan daha efdal tesbih yoktur Bu tesbihten sonra en kıymetli tesbih ve zikir (la ilahe illallah) demektir.
En kıymetli dua ise Elhamdülillah demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Zikrin efdali, la ilahe illallah, duanın efdali de elhamdülillahtır.

23-Zül-celal vel-ikram ifadesinin ism-i Azamdan olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan dualarda bunu çok söylemek gerekir. Peygamber efendimiz, bir kimsenin (Ya zel-celali vel-ikram) diyerek dua ettiğini duyunca, (Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur) buyurdu.

24- Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için sabah-akşam 3 kere şu duâyı okumalıdır: „Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş“

25- Akşam ve sabah besmele ile 19 kere „Cünnetü’l-Esm⠓okunsa, mükâfâtı Cemâl-i ilâhîdir.Bir şiddet ve sıkıntıya maruz kalan ve zor işlerin kolaylaşmasını isteyenler, gene aynı usulle, “Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, Ve yec’alüllahü bade usrin yüsr┠şeklinde okurlar.” veya Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûs. Anetil-vücûhü lil-hayyil-kayyûm“

26- Secde Âyetleriyle İlticâ:Günahların afvı ve hayırlı maksatların husûlü için, geceleyin kalkılır. Kur’ân-ı Kerîm’deki 14 secde âyeti okunur, secdeye gidilir. Secdede:Eûzu bi rızâke min sehatıke ve eûzu bi muâfâtike min ukûbetike ve eûzu bike minke“ okunur. „Allâhü Ekber“ diyerek secdeden kalkılır.

27- Her gece Vâkıa suresini okuyan fakirlik görmez.Olur ki birşey sizin için hayırlı iken,siz onu hoş görmezsiniz.Yine olur ki,birşey sizin için kötü iken,siz onu seversiniz.Allah bilir,siz bilmezsiniz.(Bakara 2/216)

http://www.lovepowerman.net/
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  DUALAR
 »  GÜNLÜK ZİKİR VE DUALAR

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle