phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  DUALAR
 »  YAĞMUR DUASI

Yeni Başlık  Cevap Yaz
YAĞMUR DUASI           (gösterim sayısı: 1.097)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.589
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 03.06.2011- 17:10
Alıntı yaparak cevapla  


YAĞMUR   DUASI[1]    
 
Yağmur istemek için cemaatla değil (ferdî olarak) naiüaz kılınır ve (Allah'a) istiğfar edilir.

Yağmur duası için (insanların) üç gün yaya olarak, yırtık, imalı ve yıkanmış elbiselerle, zeliline ve mütevâzıâne bir halde,

Hak Teâlâ'dan korkarak başları eğik (ve boyunları bükük) olarak olundukları beldenin dışına çıkmaları ve her gixa çıkmadan evvelı sadaka vermeleri müstehap olduğu gibi, hayvanların, yaşları erlemiş olanlar ve çocukların [2]dahi (belde dışına ve sahraya)çıkarılmaları müstehaptır. (Ama) Mekke'de ve Beyt-i Makdis'te.se insanlar) Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'da toplanırlar,

L.ym şekilde Peygamberimiz (Aleyhissalâtü vesselâm)'in şehri alan Medine halkının da (Mescid-i Nebevî'de toplanmaları) uyguntur. (Yağmur duası için) insanların yönleri kıbleye dönük ve oturmuş bir haldelerken imam kalkar, yönünü kıbleye döndürür, illerini kaldırıp (dua eder; insanlar da) imamın duasına âmin derler. İmam şöyle dua eder “Allahümmeskina ğaysen muğisen henien merien merian ğadekan acilen gayra raitin mücellien sahhan tabakan daimen”[3] Bu ve benzeri duaları gizli veya açıktan okumalıdır Yağmur duasında elbise ters çevrilmez “[4]ve zimmi bulundurulmaz

[1] İnsanlar, kendilerinin içeceği ve hayvanlarını sulayacakları dere, ırmak ve kuyu gibi su kaynaklarının bulunmadığı bir ülkedeymiş gibi yağmura muhtaç duruma düştükleri halde Allah Teâlâ bu insanlara yağmuru esir­gerse; veya ırmakların suyu insanlara, hayvanlara, ekili ve dikili şeylerin sulanmasına yetmeyecek kadar azalmışsa; kendilerine yağmur ihsan etmesi için, insanların Allah'a istiğfar edip O'na hamd ü senalarda bulunarak böyle husûsî bir şekilde Cenâb-ı Rabbi'l-Âlemine yalvarmaları sünnettir.

Yağmur için dua etmek, hem Kur'an'la hem de hadisle sabittir: Kur'ân-ı Kerîm'de Allah Teâlâ, Efendimiz Nuh (Ahyhissalâtü vesselam)'dan hikâ-yeten: "Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin" (Nûh, 10-11) buyurmaktadır. Bu husus, îslâm öncesi bir kavim için meşru olduğuna ve İslâm da bunu reddetmediğine göre (istiğfar edip hamd ü senada bulunarak Allah'tan) yağmur taleb etmek İslâm'da da meşru olur.

Öte yandan Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselam)'m yağmur duasında bulunduğu, birçok sahih hadisle sabit olduğu gibi Hulefâ-i Raşidîn'in dahi kendisinden sonra yağmur duasında bulundukları sabittir.

Bizim mezhebimizin âlimleri, yağmur talebi için namaz kılmanın sünnet olmadığı ve kılındığı takdirde de mekruh olmayacağı, bilâkis caiz olacağı hususunda söz birliği etmişler; ancak kılındığı takdirde ferdî olarak mı, yoksa cemaatla mı kılınacağı üzerinde ihtilâf etmişlerdir. Ebu Hanîfe (Radıyallahu anh) tek basma kılınacağım söylemiş, Ebu Yûsuf ile Mu-

hammed ise, bayram namazı gibi cemaatla iki rek'at namaz kılınacağını, açıktan okunacağını ancak zevâid

tekbirleri alınmayacağını söylemişler ve aynı zatlar, imamın namazdan sonra bayram hutbesi gibi hutbe

okuyacağını dahi söylemişlerdir. Ancak imam, tek hutbe mi okuyacak, yoksa iki hutbe mi? İmam Muhammed

iki hutbe okuyacağını, imamın bu hutbeler arasında oturacağını söylerken; Ebu Yûsuf, tek hutbe okuyup kıbleye

döneceğini ve elbisesini ters yüz edip yağmur için dua edeceğini söylemiştir.[2] Rivayet olunduğuna göre Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam):

"İçinizdeki zayıf ve düşkünler olmasaydı, acaba mıhlandırılır ve yardım görür müydünüz?" buyurmuştur

öte yandan "Allah'tan korkan gençler, mer'âlarda yayılan hayvanlar, beli bükük yaşlılar ve emzikteki bebekler olmasaydı eğer, başınıza azabın yağması kaçınılmazdı" denilmiştir. Yani ihtiyaç içindeki bu günahsızlar olmasaydı, Allah'ın azabı başınızdan aşağı dökülürdü.

«Allahümmeskınâ ğaysen muğîsen, heriien merlen, merîan ikan, acilen gayra râitin, mücellilen sahhan tabakan dâi-.»-1 Bu ve benzeri duaları, gizli veya açıktan okumalıdır. mur duasında elbise ters çevrilmez2 ve zimmî bulundurulmaz.

[3] «Allah'ım, bize, acele tarafından, kıtlık ve sıkıntıları giderici, eksiksiz, canlılara zarar vermeyen, önü sonu faydalı, bereketli, bol sulu, yaygın, ufakları ve yeryüzünü kaplayan yağmurlar ihsan eyle» demektir.

[4] Bu, îmam A'zam'm görüşüdür. Muhammed ise elbisenin tersyüz edileceğini söylemiştir. Ebu Yûsufun görüşünde ihtilaf olunmuştur. Kimisi Ebu Yûsuf un,, îmam'in görüşünde olduğunu, kimisi de Muhammed'in görüşünde olduğunu söylemişlerdir ki en doğrusu da budur. Bütün bunlar îmam A'zam hakkındaki nakillerdir. Ama meseleye bir de diğer insanlar açısından baktığımızda çoğu ulemanın elbiselerini ters çevirmediklerini görürüz.

http://www.lovepowerman.net/
__________________

Bu ileti en son lovepowerman tarafından 03.06.2011- 17:11 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  DUALAR
 »  YAĞMUR DUASI

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle