phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  Fıkıh
 »  MÜSLÜMANLIĞIN İNANC İLKELERİ-2

Yeni Başlık  Cevap Yaz
MÜSLÜMANLIĞIN İNANC İLKELERİ-2           (gösterim sayısı: 1.747)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.590
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 16.03.2011- 21:33
Alıntı yaparak cevapla  


MÜSLÜMANLIĞIN İNANC İLKELERİ-2

MELEKLERE İMAN
Melekler Nasıl Varlıktır

Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır.
Melekler, Allah’a itaatli kullardır. Kendilerine Allah’tan ne emir gelse yaparlar. Asla isyan etmez,
verilen emrin dışına çıkmazlar. Her türlü günahtan uzaktırlar. Allah’a ihlas içinde kulluktan başka hiçbir
işleri ve emir gelmeden herhangi bir olaya müdahaleleri yoktur.
Melekler biz insanlar gibi değildir. Onların yemeleri, içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları yoktur.
Erkeklik-dişilik de söz konusu değildir. Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar. Kısa zamanda en uzak
mesafeleri aşıp gitmeye, diledikleri şekil ve sûrette görünmeye güçleri yeter. Allah onlara bu özelliği vermiştir.
(Bazı filim ve çizgi resimlerde meleklerin kadın olarak gösterilmesi, güzel kadınlara melek ifadesinin kullanılması
İslâm inancı ile bağdaşmaz. Melekler için erillik ve dişilik söz konusu değildir. Ancak saf güzelliğin, temiz
duyguların ifadesi olarak melek gibi sözcüğünün kullanılmasında bir sakınca yoktur.)

Meleklerin varlığının delili

Bir şeyi gözle görmemek, o şeyin yok olduğunu göstermez. Gözle göremediğimiz pek çok şey var ki, o şeyin vücudunu
aklımızla, ilim ve tecrübe ile, deneylerle kabûl ediyoruz.
İşte melekler de gözle göremediğimiz halde, var olduklarını kabûl ettiğimiz canlılardandır.
Meleklerin varlığını, başta İslâmiyet, bütün göksel dinler haber vermiş; Peygamberler onları hakiki hüviyetleriyle
görüp kendilerinden vahiy almışlardır. Başta Kur’an, bütün kutsal kitaplar da meleklerin varlığından bahsetmişlerdir.
Bütün bunlar, meleklerin var olduklarına, gözle görmek gibi kesin bir inanç için yeterlidir.

Meleklere inanmak niçin gereklidir

Meleklere inanmanın, iman esasları içinde önemli bir yeri vardır. Çünkü melekler, Allah’tan aldıkları
vahyi (ilahî buyrukları) peygamberlere ulaştıran birer elçi durumundadırlar. Bu bakımdan vahye ve peygamberlere inanmak,
onlara vahyi ve peygamberliği getiren meleklerin varlığına inanmayı zorunlu hale getirmektedir. Meleklere inanmamak,
aynı zamanda peygamberlere de inanmamayı netice verecektir.

Melekler görevleri

Melekler görevleri yönünden başlıca 3 grupta toplanabilir:
1- İbadet Melekleri: Bunlar devamlı Allah’a ibadetle meşgul (İlliyyûn veya Mukarrebûn adı verilen) meleklerdir.
Bu meleklerin görevi, Allah’ı her an anmak (zikir), Onun noksan sıfatlardan uzak olduğunu duyurmak ve her türlü
yüceliklerle kudsamak (takdis)tir. Bunlar, Allah sevgisi içinde kendilerinden geçmiş meleklerdir.
2- Tabiat Melekleri: Bunlar evreni yöneten, kâinatın düzenini, nizam ve intizamını sağlayan İlâhî kanunları gözetmek
ve uygulamak ile vazifeli (Müdebbirât adı verilen) meleklerdir. Tabiatta Allah’ın irade ve kudretinin ortaya
çıkmasına gözetleyici ve seyirci durumda olan meleklerdir.
3- İnsanla alâkalı Melekler: İnsanla alâkalı da pek çok melekler vardır. Bunların görevi; Allah’ın peygamberlerine ve
sâlih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onlara tesellide bulunmak, mâneviyatlarını yükseltmek,
gerekirse fiilen yardım da yapmaktır.

İnsanla ilgili melekler ve görevleri

İnsanla alâkalı meleklerin bir görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola
girmelerine, ruhen yükselmelerine yardımcı olmaktır.
İnsanla alâkalı meleklerin başında Cebrâil gelir. Vazifesi; insanları hidayete sevk eden, dünya ve âhirette mutluluğa
kavuşturan İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır.
İnsanla alâkalı diğer meşhur ve büyük melekler şunlardır:
Azrâil: İnsanların ruhlarını kabzetmek, yani bedenden çekip almak ile vazifelidir. Ölüm meleği adı da verilir.
Mikâil: Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgâr gibi tabiat olaylarını Allah’ın iradesine göre düzenlemekle
görevli melektir.
İsrâfil: Sûr adı verilen boruyu öttürüp kıyâmetin kopuş zamanını ilân ile vazifeli melektir. İsrâfil, kıyâmetin kopup
kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sûr’a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar
dirilerek, kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.
Yazıcı Melekler: Her insanda Kiramen Katibin adında iki kayıt meleği vardır. Bunlar insanların iyi-kötü her türlü
hareketlerini, söz ve davranışlarını yazan, kayda geçiren saygın meleklerdir.
Münker-Nekir Melekleri: Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, “Rabbin kim, peygamberin kim?” gibi inanç
sorgulaması yapan meleklerdir.

Cinler ve Şeytanlar nasıl varlıklardır

Nûrâni ve ruhânî varlıklardan olan meleklerden başka, Allah’ın yaratmış olduğu, gözle görünmeyen bazı canlılar daha
vardır ki, bunlara Cin adı verilir. Şeytan da cinlerden bir sınıftır.
Cinler ve şeytanlar, saf ateşten, yani dumansız ateş alevinden yaratılmış ruhânî varlıklardır.
Cinler de melekler gibi görünmeyen gizli varlıklar olup çeşitli sûret ve şekle girmeye ve zor işler başarmaya
kabiliyetli, fakat cins ve özellik bakımından meleklerden ayrı yaratıklardır. Onlar da insanlar gibi Allah’a iman ve
ibadetle mükelleftirler. Bazıları isyankâr olup kâfir, bazıları da itaatli mü’mindirler.
Ancak şeytanların hepsi isyankâr ve inkarcıdırlar. Sırf şer işleyen, insanları yoldan çıkarmakla meşgul olan
varlıklardır. Şeytanların inananı ve itaatlisi yoktur.
Şeytanlar, meleklerin zıddı varlıklardır. Melekler insana sadece iyiliği telkin ederken, şeytanlar kötülüğü, günahı
ve inkarı çekici hale getirmeye çalışırlar.
Günümüzde şeytana tapınmayı ilke haline getiren bazı satanist akımlar, inancı zayıf gençler üzerinde büyük ölçüde
etkili olmaktadırlar.
Gücün ve zevkin kaynağı olarak şeytanı tanıyan bu gençleri, böylesine sapık akımlardan korumanın tek yolu; onlara
sağlam bir iman telkini yapmak, manevi boşluğa düşmelerini önlemektir.
KİTAPLARA İMAN

Allah insanlara rehber olarak gönderdiği peygamberlerin bir kısmına, birer de kitap indirmiştir.
Bu kitaplarda Allah, insanlara emir ve yasaklarını bildirmiş; onlara iyiyi, güzeli öğretmiş,
doğru yolu göstermiştir.
İşte bu kitaplara, Allah’ın kitapları mânâsına İlâhî kitaplar denir. Ayrıca göksel (semavi) kitaplar,
kutsal kitaplar adı da verilir.

Allah’ın indirdiği İlâhî kitaplar

İslâm dini, Allah’ın indirdiği bütün İlâhî kitaplara inanmayı emreder.
Allah’ın indirdiği İlâhî kitaplar, ikiye ayrılır:
1. Küçük kitaplar
2. Büyük kitaplar.
Küçük kitaplara, sayfalar mânâsına “suhuf” denir. Kendilerine suhuf verilen peygamberler;
Âdem, Şît, İdris ve İbrahim Peygamberlerdir.
Âdem Peygamber’e 10 sayfa, Şît Peygamber’e 50 sayfa, İdris Peygamber’e 30 sayfa ve
İbrahim Peygamber’e 10 sayfa verilmiştir.
Büyük kitaplar ise, 4 tanedir. İsimleri: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dır.
Bunlardan ilk kutsal kitap olan Tevrat Musâ Peygamber’e, Zebur Dâvud Peygamber’e,
İncil de İsa Peygamber’e indirilmiştir. Kur’an ise, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmiş

http://www.lovepowerman.net/
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Fıkıh
 »  MÜSLÜMANLIĞIN İNANC İLKELERİ-2

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle